Betalen

In Nederland wordt een groot gedeelte van de tandartskosten tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Ook het eigen risico is hierop niet van toepassing. Voor het gedeelte van de tandartskosten tot 18 jaar dat niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering is het mogelijk om, bij enkele zorgverzekeraars, een aanvullende verzekering voor tandartskosten tot 18 jaar af te sluiten. Voor vergoedingen vanaf 18 jaar kunt u een aanvullende tandartsverzekering afsluiten bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding hangt af van de afgesloten aanvullende tandartsverzekering.

De tandartstarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van de meest voorkomende tandheelkundige behandelingen. Voor de volledige lijst van alle kosten verwijzen wij u door naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Klik op de onderstaande knop om de tarieven te bekijken.

Tarieven

Facturen en betalingen

Bent u aanvullend tandheelkundig verzekerd dan zullen wij de factuur eerst naar uw zorgverzekeraar sturen. Het niet vergoede deel zal als restfactuur naar uw email worden gestuurd. Wanneer u vragen heeft over uw nota kunt u altijd contact opnemen met onze praktijk. Dit kan zowel per mail als telefonisch.

Wij streven ernaar uw vragen binnen 24 uur te beantwoorden.

Uw rekening

Een rekening van de tandarts is opgebouwd uit verschillende prestaties die zijn uitgevoerd tijdens een tandartsbezoek. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Deze code is weer gekoppeld aan een tarief.

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Betalen aan de balie

Bent u basis verzekerd maar heeft u geen aanvullende tandartsverzekering? Dan dient u de nota direct na de behandeling te voldoen. U kunt per PIN aan de balie afrekenen.

Betalingsverplichting

De kosten van behandeling , inclusief de kosten van materialen en techniek worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt. De kosten van onze minderjarigen patiënten worden in rekening gebracht bij de wettelijke vertegenwoordigers. Betalingen dienen binnen 7 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschieden. Bij niet betalen van de rekening ontvangt de patiënt een aanmaning. Mochten de aanmaningen oplopen dan zullen wij de daarvoor wettelijke incassokosten in rekening brengen en indien nodig de vordering overdragen aan een deurwaarder.

Indien de patiënt zich niet houd aan onze betalingsverplichting zullen wij de behandelovereenkomst beëindigen.